Thành lập vào tháng 9 năm 2017, tổ chức NGÀY XƯA ra đời với mong muốn có thể đem đến sân chơi lành mạnh với những hoạt động và trò chơi mang tính thiết thực và tương tác cao. Bên cạnh đó, thông qua những hoạt động trên, Ngày Xưa mong muốn trân trọng, củng cố, và lưu truyền những nét đẹp văn hoá dân gian Việt Nam cùng những nét đẹp của kí ức tuổi thơ đến với mọi người. Ngày Xưa hoạt động với phương châm phi cá nhân, phi lợi nhuận, vì cộng đồng và lợi ích của giới trẻ.

[instagram-feed]