Chào bạn!

Ngày Xưa ASIA rất vui vì nhận được sự quan tâm của bạn. Bạn có thể liên hệ với chúng mình qua các địa chỉ sau:

Emails:
– Về công việc và quảng cáo: sales@ngayxua.asia
– Về thông tin sự kiện: events@ngayxua.asia
– Về góp ý, đóng góp hay thông tin khác: info@ngayxua.asia

Số điện thoại: (+353) 85 281-9401 hoặc (+84) 89 851 4128

Cảm ơn bạn vì đã kết nối với Ngày Xưa ASIA.

[instagram-feed]